Η Ομάδα μας

Διοικητική Ομάδα

Απόστολος Παπαλεξίου
Founder & Executive Director

Σβετλάνα Τιουχτινά
Founder & Marketing Director

Σπύρος Κοττώρης
Learning & Development Director

Παναγιώτης Μαμουζάκης
Training Programmes Manager

Αθανασία Καραμέρου
Sustainability Project Manager

Δαμιανός Βαβανός
IT Project Manager

Συμβουλευτική Επιτροπή

Άγγελος Δερλώπας

Έφη Λαζαρίδου

Όλγα Μπασιούδη

Στέλλα Γαμβρέλλη

Σέβη Χόνδρου

Share This