Οι Άνθρωποι του Solidarity Mission

Η Ομάδα μας

Απόστολος Παπαλεξίου
Founder & Executive Director

Σπύρος Κοττώρης
Learning & Development Director

Παναγιώτης Μαμουζάκης
Project Manager

Οι Συνεργάτες μας

Άγγελος Δερλώπας
Coaching & Mentoring Supervisor

Στέλλα Γαμβρέλλη
Legal Consultant

Σέβη Χόνδρου
Social Innovation Researcher

Όλγα Μπασιούδη
Systemic Constellation Facilitator

Μαρία Χατζηαγγελίδη
Tax & Accounting Consultant

Share This