Οι Άνθρωποι του Solidarity Mission

Διοικητική Επιτροπή

Απόστολος Παπαλεξίου
Founder & Executive Director

Χρήστος Ντόζες
Operations Director

Αχιλλέας Φλώρος
Finance Director

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Σπύρος Κοττώρης
Learning & Development Director

Παναγιώτης Μαμουζάκης
Learning Programmes Manager

Άννα Χειμώνα
Learning Programmes Coordinator

Κατερίνα Μανουσάκη
Learning Programmes Coordinator

Συνεργάτες

Στέλλα Γαμβρέλλη
Legal Consultant

Σέβη Χόνδρου
Social Innovation Researcher

Όλγα Μπασιούδη
Systemic Constellation Facilitator

Share This