Solidarity Mission

Το Solidarity Mission είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αποστολή & το όραμα μας

Αποστολή μας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

Όραμά μας είναι ένας κόσμος που αποτελείται από ανθρώπους με αφυπνισμένη συνείδηση, έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ηθικές αξίες όπως αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ελευθερία. Οι πολίτες της κοινωνίας μοιράζονται τις γνώσεις και τις πληροφορίες, αποφασίζουν συλλογικά μέσα από διαδικασίες συμμετοχικής ηγεσίας, σχεδιάζουν και δημιουργούν βιώσιμες λύσεις για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανταλλάζουν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες δίκαια ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη, δημιουργούν συνθήκες για την αειφόρο ανάπτυξη και αναπτύσουν το μοντέλο της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας, το οποίο βασίζεται στην αρχή της μεγιστοποίησης της κοινωνικής αξίας.

Το όνομά μας

Το όνομά μας αποτελείται από τις λέξεις solidarity’ (= αλληλέγγυα), διότι η αλληλεγγύη είναι η βασική αξία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φορέων της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας, και mission’ (= αποστολή) διότι κάθε κοινωνικός επιχειρηματίας έχει ως αποστολή να επιλύσει κάποιο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα. Εκπληρώνοντας την αλληλλέγγυα αποστολή που φέρει ο καθένας μας, συμβάλλουμε όλοι μαζί στο χτίσιμο ενός αλληλέγγυου κόσμου!

Χτίζουμε έναν Αλληλέγγυο Κόσμο

ΣΗΜΕΡΑ!

Οι σκοποί μας

Είμαστε δεσμευμένοι στο να ενδυναμώνουμε, όσους προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να τους υποστηρίζουμε στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης, coaching και mentoring που στοχεύουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Διοργανώνουμε εκδηλώσεις δικτύωσης οι οποίες φέρνουν κοντά όσους θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και τον από κοινού σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Συνεργαζόμαστε με κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς με σκοπό την ανάπτυξη κέντρων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τοπικών δικτύων αλληλεγγύης.

Υλοποιούμε επικοινωνιακές εκστρατείες που σκοπό έχουν την ενθάρρυνση των πολιτών για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά.

Share This